POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVIS LEGAL I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1. Condicions generals de venda.

1.1 Les condicions generals de contractació juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, regularan expressament les relacions surgides entre Catguau amb domicili al carrer Torrentet, 8 de Sta. Eulàlia de Riuprimer, provincia de Barcelona i amb Nif. 77475910L (a partir d'ara venedor) i a tercers ( en endavant usuaris) que utilitzin el portal d'internet www.catguau.com (en endavant el Portal) o qualsevol dels seus subdominis, així com amb els tercers que contractin productes a través de la web. El venedor es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense previ avís, i en qualsevol moment, la presentació i configuració del Portal.

1.2 Les presents condicions generals s'han el.laborat en conformitat amb l'establert a la llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació, el Real Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desarotllament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per la defensa de consumidors i usuaris, la Llei 7/1996 d'ordenació del comerç minorista, el Real Decret-llei 14/1999 reguladora de la firma electrònica i tantes disposicions legals resultin de l'aplicació.

1.3 Per l'utilització del Portal catguau.com, vostè adquireix la condició d'usuari. Tant la visita com l'utilització i/o adquisició de qualsevol dels productes del Portal, suposen l'acceptació com a usuari, sense reserva de cap classe, a totes i cadascuna de Condicions Generals, així com a les Condicions Particulars que, al seu cas, regeixin l'adquisició.

1.4 Catguau podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el Portal amb el fi de que puguin ser conegudes pels Usuaris sempre abans de la visita al Portal o a l'adquisició de qualsevol producte ofertat al Portal.

2. Productes oferts. Sistema de compra.

2.1 Els productes oferts al Portal, junt amb les característiques i preus apareixeran a la pantalla, com també les despeses de transport al domicili de l'Usuari que sempre seran a compte del comprador. Aquests productes estaran disponibles per a la seva venda fins a fi d'existències. Els preus indicats a la pantalla són en euros i amb l'Iva o qualsevol altre impost inclòs, si no és per error informàtic.

Les ofertes sortiran en pantalla. Catguau es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s'ofereixen a els Usuaris a través del Portal. D'aquesta manera, Catguau podrà en qualsevol moment afegir nous productes i aquests es regiran per les Condicions Generals vigents en aquest moment.

Així mateix, Catguau es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts al Portal.

2.2 Per l'adquisició dels productes, Catguau demanarà als Usuaris les dades d'entrega i facturació. Aquestes dades inclouen nom, direcció complerta, telèfon de contacte, correu electrònic i observacions sobre l'entrega, i quedaran en poder de Catguau podent-los utilitzar per comunicar els Usuaris que hagin realitzat compres, ofertes i comunicats que consideri oportunes.

L'Usuari pot sol.licitar la baixa del llistat de comunicacions al telèfon d'Atenció al Client 689.89.83.75 o bé per correu electrònic a info@catguau.com.

2.3 Per poder fer comandes, els usuaris de Catguau han de tenir com a mínim (18) anys d'edat. El procés de compra es farà mitjançant el sistema de compra electrònica segons les indicacions de la pantalla, afegint el producte que es desitja a la cistella de compra, contestant posteriorment el formulari de comanda subministrat i envian-t'ho a Catguau, el qual suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals, així com, en el seu cas, les Condicions Particulars existents.

La compra s'entendrà efectuada en el domicili de Catguau, situat al C/ Torrentet, 8 de Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona).

2.4 Un cop feta la compra, de forma automàtica l'Usuari rebrà un email confirmant la recepció d'aquesta. Aquesta confirmació no tindrà valor com a factura ni com a certificació de tramitació, només com a comprobant que s'ha rebut correctament. En el cas que Catguau no pugui subministrar algun dels productes demanats, el Departament d'Atenció al Client es posarà en contacte amb l'Usuari per poder pendre mesures resolutòries que millor convinguin a l'Usuari.

3. Forma de pagament,entrega i devolucions.

3.1 El pagament i les despeses d'enviament apareixeran a la pantalla i es podran pagar mitjançant targeta bancària, sistema Paypal, a l'entrega del producte, o bé per transferència bancària.

Com a sistema de pagament electrònic, Catguau està adscrita a la pasarel.la de pagament de comerç electrònic de Paypal. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptats, sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantitzar la màxima seguretat, i en cap moment són recaptades, guardades, ni vistes per cap persona que forma part de la plantilla de Catguau.

3.2 Catguau s'obliga a entregar els productes comprats per l'Usuari, en el domicili del comprador senyalat a tal efecte en el formulari de comanda ( no s'entregaran mai productes en apartats de correus, ni locutoris) en el temps més breu possible i, en tot cas, sempre abans de 10 dies naturals a partir de la data de la formulació de la comanda. Les despeses d'enviament dels productes comprats, seran abonats pel Comprador.

3.3 L'Usuari-comprador dispondrà d'un plaç de 15 dies hàbils per resoldre la compra-venda sense incòrrer a penalització. Les despeses de transport i la devolució del producte aniran a càrrec de l'Usuari, amb exepció de que la causa de la devolució sigui la recepció de productes en mal estat, trencats o deteriorats, en aquest cas les despeses de recollida i de nou enviament aniran a càrrec de Catguau.

El plaç de 15 dies establert a l'apartat anterior començarà a partir de la recepció dels productes comprats. Les devolucions s'hauran de comunicar prèviament al Dep. Atenció Client al telèfon 689.89.83.75 exercitat pel comprador el dret de resolució, i un cop rebuts els productes portats a les instal.lacions de Catguau, aquesta farà la devolució de la quantitat rebuda mitjançant abonament, a exepció dels gastos d'enviament si correspon, immediatament i mai en un plaç superior a 10 dies.

4. Política de protecció de dades de caràcter personal.

4.1 INTRODUCCIÓ

Montserrat Brualla Noguera amb dni 77475910L, recopila, tracta i guarda informació personal a traves de la web de la seva propiedad www.catguau.com

Aquesta informació serà relativa als usuaris de la web. La informació es recopilarà, tractarà i es guardarà conforme a la present Política de privacitat.

Aquesta política de privacitat esta actualitzada a l'agost 2018.

4.2 RESPONSABLE LEGAL

Denominació comercial: Catguau

Denominació social: Montserrat Brualla Noguera

Identificador fiscal: 77475910L

Domicili: C/ Torrentet, 8

E-mail de contacte: info@catguau.com

4.3 LLEI D'APLICACIÓ D'AQUESTA WEB

- RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques)

- LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, Reglament del desenvolupament de la LOPD)

- LSSI (Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)

4.4 DADES RECOPILADES

Únicament es recopilaràn les dades estrictament necesaries per portar a terme l'activitat normal del servei. S'ajusten al principi de minimizació de dades (Art.5.b GDPR).

Les dades recopilades seran en tot cas de majors de 16 anys (Art.8.1 GDPR). Catguau es reserva el dret a pendre les mesures oportunes per comprovar la veracitat de l'edat (Art.8.2 GDPR).

En tot cas, aquestes dades seràn de caràcter personal identificatives i no sensibles, podràn ser:

Correu electrònic, telèfon, nom i cognom, DNI, direcció, CCC.

4.5 MÈTODES DE RECOPILACIÓ

Les dades personals es recopilaràn a través de la web de Catguau, www.catguau.com, quan introdueixis informació en algun dels camps destinats a tal efecte de la web. Aquests camps estan degudament senyalitzats i no recopilaran cap dada fins que no acceptis expresament la cesió i gestió conforme aquesta política de privacitat.

4.6 OBJETIU DE LA RECOPILACIÓ I ÚS DE LES DADES

La recopilació i ús de dades es fa amb l'únic objetiu d'oferir productes, promocions, vals de descompte, etc

Catguau es compromet a no utilizar les dades obtingudes amb una altre finalitat que no sigui aquesta.

4.7 DESTINATARI DE LES DADES

- Les dades recopilades s'incorporaran a un fitxer propietat de Catguau.

- Aquest fitxer serà gestionat per Catguau.

- Aquest fitxer quedarà guardat al servidor 1and1 Internet España amb domicili a: Avenida de la Vega, 1 Edificio Veganova 3 Planta 5 Puerta C Alcobendas 28108 Madrid 

4.8 PLAÇ DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades es conservaran fins que es cumpleixi l'objetiu pel qual es guarden aquestes dades (Art.5.e. GDPR) o fins que s'ejerciti el dret a l'eliminació o modificació de les mateixes.

4.9 COM PROTEGIM LES SEVES DADES

Les seves dades es transfereixen i es guarden de forma segura ja que disponem de:

- Xifrat amb protocol SSL

- Emmagatzematje encriptado

Catguau no pot garantitzar la completa seguretat en les comunicacions a través d'internet pero prenem les mesures necesaries per protegir les dades.

Catguau es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i no comunicarà ni permetrà l'accés a tercers no autoritzats

4.10 ELS TEUS DRETS A LA PROTECCIÓ DE DADES

La legislació li reconeix uns drets com usuari que ha cedit les seves dades personals:

- Accés a les dades personals

- Rectificació o eliminació

- Oposar-se al tractament

- Portabilitat de les dades

- Limitació del tractament

L'exercici d'aquests drets és personal. Només les podràs sol.licitar si ets el propietari.

En el cas que vulguis ejercir algun d'aquests drets, ho pots fer online a través de la teva compte en la nostra web, enviant un correu a info@catguau.com o per carta postal indicant els drets que es volen ejercir juntament amb una prova d'identitat.

4.11 LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES

La base legal pel tractament de les teves dades personals es l'acceptació explícita del tractament, gestió i emmagatzematge d'aquestes segons la present política de privacitat

4.12 CONSEQÜENCIES DE NO ACCEPTAR LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En el cas de que no acceptis la gestió de les teves dades , no es procedirà a les mateixes, el que pot suposar que no es pugui oferir el servei prestat per Catguau

Catguau es reserva el dret a modificar la present política de privacitat, aquestes modificacions es faran conforme a la legislació i la jurisprudència i quedaran reflexades a la present política de privacitat

5. Propietat intel.lectual i industrial.

5.1 Tots els continguts que es mostren el Portal i en especial, dissenys, textes, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marcas, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel.lectual i industrial de Catguau o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva incorporació al Portal.

5.2 En cap cas s'entendrà que es concedeix la lliçència o es fa renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret, en especial, l'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expresa de Catguau o dels titulars corresponents.

5.3 Catguau autoritza la reproducció parcial dels seus continguts en llocs webs de tercers sota les següents condicions:

- La menció al contingut parcial anirà acompanyada sempre de l'hiperenllaç URL on es trobi el contingut total i original mencionat, dins de l'espai web de Catguau.

- La utilització d'aquestes reproduccions parcials MAI ES PODRAN UTILITZAR PEL BENEFICI COMERCIAL PROPI sense l'autorització expresa de Catguau.

6. Responsabilitat de Catguau

6.1 Catguau únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui tenir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació de la mateixa.

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com l'adquisició dels productes es fa sóta el seu risc i la seva plena responsabilitat.

6.2 Catguau no es fa responsable dels perjudicis que puguin derivar de, amb caràcter merament anunciatiu i no limitatiu.

- Interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic o en els apartats i equips informàtics dels Usuaris, motivats per causes aliènes, que impedeixin o retrassin la realització de les comandes o la navegació en el Portal;

- Retards o bloqueigs en l'ús causat per deficiències o sobre càrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics;

- Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions ilegítimes fora del control del Portal i que no siguin atribuits a Catguau;

- De la imposibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a Catguau, degudes a l'Usuari, a tercers, o a forçes majors.

6.3 Catguau no controla, amb caràcter general, la utilització que fan els Usuaris del servei.

7. Obligacions de l'usuari.

7.1 L'usuari s'obliga al cumpliment de les presents Condicions Generals, així com cumplir les advertències o instruccions en el Portal.

7.2 L'Usuari s'obliga, en la utilització del Portal, com en l'adquisició dels productes a:

- En cas de fer una compra, a proporcionar les seves dades correctes.

- No introduïr, guardar o difondre en/o desde el Portal qualsevol informació o material que sigui difamatòri, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que pugui atentar contra la forma, l'ordre públic, els drets funamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

- No introduïr, guardar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordenador, dades, virus, codis, equip hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que pugui causar danys al Portal o a tercers.

- No fer activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per enviar publicitat, enviar missatges amb finalitat de venda directa o qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o guardar dades personals de tercers.

- No utilitzar identitats falses, ni suplentar la identitat d'altres en la utilització del Portal o en l'adquisició dels productes, incluint la utilització de contrasenyes o claus d'accés de tercers en qualsevol forma.

- No destruïr, alterar, inutilitzar o malmetre les dades, informacions, programes o documents electrònics de Catguau, els seus proveïdors o a tercers.

8. Comunicacions

8.1 Qualsevol comunicació que s'hagi de fer entre Catguau i l'Usuari, haurà de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant el correu electrònic info@catguau.com o bé al telèfon 689.89.83.75.

9. Legislació aplicable. Arbitratge.

9.1 El present contracte es regirà per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en matèria d'interpretació, validesa i execució.

9.2 En el cas que es produeixi alguna discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el cumpliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts negociaran de bona fe per intentar resoldre el problema dins el plaç d'un mes a partir de la data que qualsevol de les parts ho notifiqui formalment a l'altre.

En el supòsit que la reclamació no es resol en el plaç assenyalat, les dues parts es sotmeten expresament, i a la decisió de l'assumpte als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vic (Barcelona).